Spoštovani starši, skrbniki,

približuje se 1. šolski dan, za nekatere tudi prvi vrtčevski dan v šolskem letu 2023/2024, zato smo za vas pripravili nekaj osnovnih informacij.

Protokol vstopa v vrtec:
Vrtec ima dva zunanja vhoda. Vhod za starše in otroke, ki so vključeni v skupine polži, pikapolonice, čebele in metulji je iz vzhodne strani (pri krožišču), za starše in otroke, ki so vključeni v skupine žabe, ribe, mravlje in sove pa iz severne strani (pod šolo).
Starši z otroki iz zunanjih ograjenih površin vstopajo le v garderobe, ki so namenjene posameznim skupinam.

Starši so dolžni ob prihodu v vrtec otroka osebno izročiti strokovnim delavkam. Ob odhodu otroka iz vrtca so strokovne delavke dolžne otroke osebno izročiti staršem oziroma osebi, ki so jo starši pooblastili na predpisanem obrazcu.
Zunanja vrata so zaklenjena med 9.30 in 12.30, zato je v tem času vstop zunanjim obiskovalcem omogočen na službenem vhodu, po predhodnem dogovoru z zaposlenimi.

V igralnico lahko vstopajo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem strokovnega delavca. Zadrževanje v prostorih vrtca in na funkcionalnih površinah (zunanje igrišče, garderobe) ni dovoljeno.

Zagotavljanje varnosti v prometu:
Za namen zagotavljanja varnosti učencev na poti v šolo in ostalih udeležencev v prometu bodo v septembru na šolskih poteh prisotni policisti, redarji in prostovoljci Društva upokojencev. Zato, da bomo k varnosti prispevali vsi, vas prosimo, da vaša vozila parkirate (za namen dostave otroka v vrtec in največ za 15 minut) na označenih parkirnih mestih med šolo in vrtcem ali na makadamskem parkirišču nad krožiščem. Novo postajališče ob spomeniku je namenjeno dovozu šolskih otrok, zato tam parkiranje vozil in daljše zadrževanje ni dovoljeno.
Pred šolo lahko vaša vozila ustavite le na za to označenih mestih in tako omogočite pretok (obračanje) vozil in predvsem varnost otrok ter staršev, ki v šolo in vrtec prihajajo peš.

Potek dneva v vrtcu:
• 6.30 do 7.00 – zbiranje otrok vseh skupin v za to določeni igralnici.
• 7.00 do 7.45 – zbiranje otrok v dveh igralnicah (stari in novi del vrtca).
• 7.45 do 15.30
   – igralne dejavnosti, počitek za otroke, ki to želijo, potrebujejo;
   – priprava na zajtrk s higienskimi opravili;
   – zajtrk ob 8.15;
   – higienska opravila;
   – načrtovane, vodene vzgojne dejavnosti za otrokov vsestranski razvoj, vključno z gibanjem na prostem, s sprehodi, z različnimi ogledi, obiski in prireditvami;
   – priprava na kosilo s higienskimi opravili;
   – kosilo ob 11.30 (1. st. obdobje, za Polže po potrebi ob 11.15), ob 11.45 (2. st. obdobje);
   – sledi umivanje, priprava na počitek oz. umirjene/sprostitvene dejavnosti po kotičkih v igralnici;
   – popoldanska malica, igralne dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem
• 15.30 do 16.00 – skupine so združene glede na število otrok.
• 16.00 do 16.30 – otroci so združeni in čakajo na starše v igralnici, kjer poteka tudi jutranje zbiranje.

S podrobnejšimi informacijami vas bodo vzgojiteljice seznanile na roditeljskih sestankih.

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.

S spoštljivimi pozdravi,
Eneja Baloh
ravnateljica
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

 

Priloge:
– skupine in strokovni delavci v šolskem letu 2023/24 (najdete na spodnji povezavi).

Priloga: celtno uradno obvestilo (pdf dokument).