Otroci v vrtcu preživijo dve tretjini svojega aktivnega časa, zato prehrana v vrtcu pokrije 70 do 75 % dnevnih energijskih in hranilnih potreb otroka. V tem obdobju se otrokom izoblikujejo prehranske navade, zato se v vrtcu še posebej trudimo, da otroke spodbujamo k zdravemu prehranjevanju, k poskušanju novih jedi in živil ter primerni kulturi pri prehranjevanju. Pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane (Tina Benigar) v sodelovanju s kuharji. Tedenski jedilniki so objavljeni v garderobah in na spletni strani.

Po potrebi kuhinja pripravlja tudi dietno prehrano, vendar le, če starši predložijo potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. Potrdilo se izda ob začetku diete in ob ukinitvi. Starše naprošamo, da si obrazec, ki ga potrebujejo (Potrdilo o medicinsko indicirani dietiPotrdilo o ukinitvi diete) natisnejo ter prinesejo k izbranemu zdravniku, nato pa potrdilo dostavijo strokovnim delavkam. Starši so dolžni strokovno delavko obvestiti, ko otrok z dieto preneha ter v vrtec prinesti pisno potrdilo o ukinitvi diete.

V vrtcu upoštevamo le medicinsko indicirane diete, alternativnih diet pa ne. Starši otrok, ki ne jedo svinjine, dobijo obrazec na spletu ali pri strokovnih delavkah (obrazec), brez izpolnjenega obrazca želje ne bomo upoštevali.

V primeru ne pravočasne dostave živil s strani dobaviteljev (objektivni razlogi), težav pri nabavi določenih živil, zavrnitvi neustreznih živil ali ob odsotnosti večjega števila kuhinjskega osebja, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika, vsekakor ne na račun kakovosti obrokov.