V januarju smo se v skupini Ribice igrali ter raziskovali in odkrivali zakonitosti svetlobe in teme. Ponudili smo jim različne prosojne in neprosojne predmete. Igrali so se z zrcali, spoznavali zakonitosti lomljenja in odboja svetlobe. S svojimi svetilkami so preganjali temo in strah pred njo. Opazovali so lastne sence in sence različnih igrač. Spoznavali smo različna svetlobna telesa, tako naravna kot umetna. S svetilkami smo risali po stropu in izvajali različne svetlobne vzorce. Otrokom sva obrisali sence, jih izrezali in razstavili. Sami so nato ugibali katera senca je njihova. Uporabili smo tri barvne reflektorje, otroci so pridobivali izkušnje kako se mešajo barvne svetlobe. Plesali so ob ritmični instrumentalni glasbi in opazovali svoje sence v različnih barvah. Z ogledalci so delali »zajčke«. Opazovali smo vzorce v kalejdoskopu, svoje vzorce so tudi narisali. V skupini smo imeli svojo temno sobico – temnico, ki je bila neprestano v uporabi. Zaključili smo z izdelavo senčnega gledališča, kjer so se še umetniško izražali. Svetloba in tema se je pojavljala kot rdeča nit na vseh področjih dejavnosti.